Redovisningscentrum Recum

Redovisningscentrum Recum har funnits sedan 1984 och har ett gott renommé såväl bland kunder, revisorer samt myndigheter. Vi har kompetent personal som arbetar med effektiva rutiner och som trivs med att hjälpa företag med ekonomifunktionen.

Du kan alltid lita på att dina papper är i trygga händer hos oss vilket gör en bra ekonomi för dig som företagare. På så sätt kan du istället ägna dig åt det som du är bäst på och trivs med, nämligen den löpande driften av ditt företag.

Våra kunder hittar man inom alla tänkbara branscher och specialiseringen ligger mot mindre och medelstora företag där man inte har någon egen ekonomiavdelning.

 

Redovisningscentrum Recum SRF Auktoriserad

SRF granskar

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har högt ställda krav på hur ett redovisningsuppdrag ska utföras, och genomför kontinuerligt kontroller av Redovisningscentrums arbete.

Uppdragsavtal

Ett skriftligt avtal tryggar det du vill ha hjälp med.

SRF granskar

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har högt ställda krav på hur ett redovisningsuppdrag ska utföras, och genomför kontinuerligt kontroller av Redovisningscentrums arbete.

Kundanpassning

Redovisningen anpassas efter dina behov så att rapporter och kommentarer om resultat och ekonomisk ställning blir begripligt och till nytta.

Bokslut och årsredovisning

Upprättade bokslut och årsredovisningar följer de lagkrav som finns.

Dokumentation

Övergripande och lättförståelig dokumentation av redovisningsarbetet.
Allt arbete sparas säkert så att inga obehöriga kan ta del av information och räkenskapsmaterial.

Utbildning

Fortlöpande utbildning enligt SRF:s krav inom redovisning, beskattning och övriga områden som behövs för kundens räkning.

Ha du frågor?

Undrar du över något så hör gärna av dig till oss!