Vi är auktoriserade redovisningskonsulter. Det betyder att det regelbundet kontrolleras att vi följer Svensk Redovisningsstandard (REKO).
Ligger du i startgroparna att bilda bolag eller kanske ombilda ett befintligt? Vi hjälper dig med bolagsbildning samt att hitta företagsformen som passar dig bäst. Kontakta oss för att boka ett möte.
Vi har kompetent personal som arbetar med effektiva rutiner och som trivs med att hjälpa företag med ekonomifunktionen.

VI RINGER DIG

Om du vill komma i kontakt med oss angående de tjänster vi erbjuder så kan vi ringa upp dig. Välj vad du vill prata om och ange dina kontaktuppgifter så ringer vi upp så fort som möjligt.